lek. Donat Domaradzki

Umów wizytę

O specjaliście

Endokrynolog, internista, ultrasonografista.

Studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ w Krakowie ukończył w 2009r., następnie odbył roczny staż podyplomowy w Szpitalu MSWiA w Krakowie. W 2016r. uzyskał tytuł specjalisty Chorób Wewnętrznych, szkolenie specjalizacyjne odbywał pracując w I Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Dietla w Krakowie, następnie w Oddziale Szybkiej Diagnostyki w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, gdzie pracował również po ukończeniu specjalizacji. W 2019r. rozpoczął specjalizację z Endokrynologii w Oddziale Endokrynologii i Chorób Metabolicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku.

W trakcie dwuletniej pracy w Oddziale zajmował się kompleksową diagnostyką, leczeniem, kwalifikacją do zabiegów i kontrolą pacjentów z zaburzeniami endokrynnymi, w większości z chorobami tarczycy, przysadki, nadnerczy oraz zaburzeniami osi przysadkowo-gonadalnej. Dzięki znakomitej współpracy z pracownią patomorfologii udało mu się również zdobyć doświadczenie w zakresie biopsji tarczycy, w szczególności biopsji zmian guzkowych. W kwietniu 2021r. uzyskał tytuł specjalisty Endokrynologii. Od tego czasu sprawuje stałą opiekę nad pacjentami z zaburzeniami endokrynnymi w ramach Poradni Endokrynologicznej.

Głównymi obszarami jego zainteresowań w endokrynologii są choroby tarczycy, przysadki i nadnerczy. Zdobyte doświadczenie internistyczne zawsze nie tylko pozwala, ale wręcz nakazuje „spojrzeć” na pacjenta szerzej niż jedynie przez pryzmat jednej choroby. Od początku kariery zawodowej interesuje się diagnostyką ultrasonograficzną. Ukończył wiele szkoleń i kursów z USG, posiada certyfikaty szkoleń z zakresu badań jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, badań przepływów metodą dopplera naczyń żylnych i tętniczych kończyn, tętnic szyjnych i kręgowych.

Od wielu lat współpracuje z Kliniką Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie gdzie wykonuje głównie badania przepływów metodą dopplera. USG wykonuje od 2010r, doświadczenie to ponad 50 tysięcy wykonanych badań. Kwalifikacje podnosi regularnie uczestnicząc w konferencjach naukowych i cyklach szkoleniowych z zakresu endokrynologii i ultrasonografii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.