12 lut

Leczenie żylaków metodą Flebogrif

Flebogrif to nowatorska, małoinwazyjna metoda zamykania niewydolnych pni żylnych będących główną przyczyną powstawania żylaków i objawów niewydolności żylnej. Zapewnia ona wysoką skuteczność przy relatywnie niskich kosztach zabiegu.

Podobnie jak inne metody małoinwazyjne takie jak laseroterapia, para wodna czy RF polega ona na miejscowym znieczuleniu skóry, wprowadzeniu cienkiego cewnika do niewydolnego naczynia żylnego i uszkodzeniu go od środka.

W przeciwieństwie jednak do wymienionych metod, w których czynnikiem uszkadzającym jest temperatura, flebogrif uszkadza naczynie mechanicznie oraz poprzez podawaną do naczynia pianę z leku (sklerozant). Dzięki temu nie ma ryzyka poparzeń oraz konieczności wykonywanie dodatkowych wstrzyknięć płynu wokoło zamykanego naczynia celem izolacji termicznej otaczających tkanek. Po każdym z tych zabiegów konieczne jest noszenie kompresjoterapii, gdyż proces zapalny zapoczątkowany uszkodzeniem naczynia jak i stopniowe sklejanie i włóknienie naczynia trwa przez następne tygodnie.

W Centrum Medycznym Skymedic zabiegi z użyciem cewnika Flebogrif wykonuje dr n. med. Rafał Rudko. Istnieje także możliwość wykonania tych zabiegów gościnnie przy udziale eksperta, profesora Tomasza Zubilewicza. Pacjenci kwalifikowani są do tego zabiegu na podstawie badania USG Doppler żył kończyn dolnych.

Zapraszamy na konsultacje do naszego specjalisty dr n. med. Rafała Rudko.